Teologická přednáška archimandrity Jacka Khalila

V sobotu 12. listopadu se z požehnání Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, uskutečnila v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje přednáška, kterou proslovil archimandrita Jack Khalil, Ph.D. – profesor novozákonní biblistiky, děkan Institutu teologie sv. Jana Damašského Balamandské univerzity (Libanon), člen Biblické federace Libanonu a teologické komise „Faith and Order“ Světové rady církví. Přítomen byl i sám arcibiskup, duchovní katedrálního chrámu a věřící.
Děkujeme archimandritovi Jacku Khalilovi za vzácnou návštěvu.