Světový den pravoslavné mládeže v Krakově

Ve dnech 16. 2. až 18. 2. 2024 se v polském Krakově konal světový den pravoslavné mládeže, kterého se zúčastnila také desetičlenná skupina z naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, v čele s o. Milanem Bilým. Do Krakova jsme dorazili již na večer 15. 2. Druhého dne jsme spolu s delegací z Rumunska absolvovali prohlídku historického centra Krakova s místními průvodci. Slavnostní zahájení světového dne pravoslavné mládeže, konající se rovněž u příležitosti 100 let autokefality Polské pravoslavné církve, se uskutečnilo ve večerních hodinách. V úvodních projevech jsme byli stručně seznámeni s historií pravoslaví na území dnešního Polska. Program pokračoval druhého dne dopoledne prohlídkou hradu Wawel, sídla polských králů. Spolu s ostatními zahraničními delegacemi jsme se následně zúčastnili debaty s polským vladykou Varsonofiem, který nás stručně seznámil se situací pravoslavné mládeže v Polsku a následně s námi debatoval o příležitostech, které se nám mladým pravoslavným křesťanům v současné době naskýtají. Odpoledne jsme se byli všichni společně podívat do hlavního krakovského kostela Nanebevzetí Panny Marie, s významným pozdně gotickým deskovým oltářem. Následovalo všenoční bdění v místním domovním chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice. Po jeho ukončení byl prostor pro volnou zábavu a k případnému společnému seznamování. Celý program pak byl zakončen v neděli slavnostní archijerejskou liturgií. Děkujeme tímto především našemu vladykovi Michalovi, bez jehož požehnání a podpory bychom tuto cestu nemohli podniknout. Velký dík pak patří především Bratrstvu pravoslavné mládeže v Polsku za jejich pozvání a za skvělou organizaci celé akce, plné úžasných a obohacujících zážitků.
Pravoslavnou církev v českých zemí reprezentovali za mládež Jan Brožek , Miroslav Samoliuk, Samuel Stebnický a Maksym Oliinyk.