Studium pravoslavné teologie

Proč studovat pravoslavnou teologii?

V dřívějších dobách byly náboženství a teologie nejdůležitějšími obory vzdělávání. Ne kvůli tomu, že by nabízely pouhé informace či data nebo že by zastávaly tuto roli díky církevní autoritě, ale protože teologie a filozofie dokázaly rozvíjet analytické myšlení.

V dnešní době, kdy jsme zaplaveni informacemi a informačními technologiemi, je obzvláště nutné rozvíjet myšlení jako takové. Myšlení, které dokáže operovat s podněty a s informacemi. Samotné informace nás nerozvíjejí. Současná věda nabízí mnoho informací a kazuistiku, ale nedokáže vždy vzbudit a rozvíjet „svobodné myšlení“. Právě toto svobodné myšlení paradoxně stálo u zrodu moderní vědy, která z teologie takto vznikala. Ale svobodné a analytické myšlení se musí rovněž rozvíjet. Není samozřejmé. Teologie nerozvíjí pouze přísun informací nebo mechanistických výpočtů, ale svobodu ducha. Navíc tato svoboda dokáže odhalovat i to, co tvoří podstatu štěstí člověka. A navzdory rozvoji vědy a techniky člověk není o nic šťastnější, než byl před dvěma tisíci lety. Tedy poznání a štěstí jdou spolu. V tom spočívá pravoslaví a pravoslavná teologie.

Studium teologie tedy neznamená pouze profesní orientaci v církvi, ale znamená vysvobození se z matrixu výpočtů a mechanizace. Kdo dnes umí analyticky myslet, dokáže se uplatnit v mnoha oborech, kde očekávají improvizaci, inovaci a vše, co souvisí s myšlením a tvůrčími schopnostmi.

Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity nabízí program studia pravoslavné teologie, která je věrná tomuto duchu rozvoje myšlení a svobody myšlení. Nyní je možné podávat přihlášku pro studenty v Česku, kteří se formou konzultací a e-learningu mohou zde v České republice plně tohoto programu zúčastnit.

Pro více informací kontaktujte Václava Ježka, e-mail: vaclavjezek111@gmail.com nebo tel. 702 148 137