Studium Písma svatého 29. 11.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v úterý 29. 11. v 18 hod. Tématem bude tentokrát pouze výklad Evangelia sv. Matouše, kapitoly 1-6. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

matheos