Studium Písma svatého 21. 10.

Další z pravidelných setkání nad Písmem svatým se uskuteční výjimečně v pátek 21. 10. v 18:00. Tentokrát se budeme zabývat pasážemi z Druhé knihy Mojžíšovy (1.-10. kapitola) a z Matoušova evangelia (1.-6. kapitola). Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek,

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

bible