Studium Písma svatého 20. 11.

Další ze setkání nad Písmem svatým se uskuteční v neděli 20. 11. v 18 hod. Tématem bude výklad Druhé knihy Mojžíšovy a Evangelia sv. Matouše. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

bible