Studium Písma svatého 20. 1.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v pátek 20. ledna v 18 hod. Tématem bude výklad Evangelia sv. Matouše. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

bible