Setkání ke katechezi v našem chrámu 12. 9. v 11 hod.

Drazí bratři a sestry,

v sobotu 12. září v 11 hodin proběhne v našem chrámu setkání k možnostem a způsobu katecheze. Zváni jsou jak rodiče dětí, tak i učitelé a příznivci naší nedělní školy. Na schůzi projednáme studijní plány, obsazení učitelů, možné výlety, plánování akcí, dáme prostor zajímavým podnětům atd.

Na setkání se rovněž budete moct do nedělní školy přihlásit. Proto bude obzvláště důležité pro rodiče dětí, kteří o letošní katecheze mají zájem.

Řádné vyučování začne v neděli 13. září.

S pastýřským požehnáním

o. Václav Ježek

představený katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje