Přípravný kurz pro budoucí členy chrámového sboru

Hlavním cílem kurzu je hudebně vzdělávat nové členy chrámového sboru, takže do kurzu jsou vítáni všichni zájemci!

Zájemci mají možnost si vybrat sobotní kurz (pod vedením dirigentky Valentiny Shukliny), nebo pondělní (pod vedením Dr. Maria Christou) dle svých časových možností.

cena: zdarma

Datum a čas:

A. sobota v 16:00, vedoucí kurzu: MgA.Valentina Shuklina, asistentka: Larissa Sakvina

B. pondělí v 18:00, vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D.

Kontakt:

A. Valentina Shuklina: valentinashuklina1@gmail.com, 605 530 884

B. Marios Christou, Ph.D.: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698

Zájemci o sobotní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v sobotu 11. března výjimečně v 15:30.

Zájemci o pondělní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v pondělí 6. března v 18:00, nebo kterékoliv následující pondělí.

Kurz se bude konat v místnosti za oltářem (vchod z Resslovy ulice).

 

 

sbor