Přednáška Teologie ikony

V úterý 22. listopadu se od 19 hod. uskuteční v chrámu sv. Cyrila a Metoděje přednáška o významu ikony v křesťanském duchovním životě. Přednášku prosloví přední odbornice na ikonografii, PhDr. Marina Luptáková, Th.D. z Ústavu východního křesťanství HTF UK v Praze. Zároveň bude představena kniha prof. Alexandra Avenaria „Byzantský zápas o ikonu“ s kapitolou o. Václava Ježka „Posvátná geometrie“.

 

ikona_rublev