Přednáška prof. Andreje Kurajeva

Ústav východoevropských studií FF UK srdečně zve na přednášku prof. Andreje Kurajeva Filozofie. Náboženství. Kultura. Hledání definic a antonym.

Jaký je rozdíl mezi řečí filozofa a řečí proroka? Mezi náboženskou filozofií a náboženstvím? Modlil se Harry Potter? Definice kultury. Náboženství jako antikultura a kultura jako náhražka náboženství.

Přednáška se koná v úterý 4. dubna 2023 od 17:30 v místnosti 200 (hlavní budova FFUK, Náměstí Jana Palacha 1/2)

Přednáška bude proslovena v ruštině, tlumočení dotazů z češtiny zajištěno.