Přednáška o staroobřadectví

Ve čtvrtek 27. ledna v 18:00 se v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční přednáška mitr. prot. Mgr. Antonije Drdy Staroobřadectví: historie, tradice, současnost.

Staroobředectví je svébytné náboženské a společenské hnutí, které se v 17. století oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona a dodnes si zachovalo předreformní náboženské zvyky a projevy.