Přednáška o raně křesťanském myšlení

Ve čtvrtek 16. prosince v 18:00 se v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční přednáška Formování raně křesťanského myšlení: apoštolští otcové.

Přednášejícím bude Dimitrije Vašković (Ústav východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy).