Přednáška Čínské tradice – postřehy z cesty pravoslavné křesťanky

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje

vás srdečně zve na přednášku

 

 

Jana Skerliková:

 

Čínské tradice (taoismus) v dnešní době.

Postřehy z cesty pravoslavné křesťanky

 

 

Úterý 2. 4. 2019 v 18:00