Přednáška Cesty pravoslavné křesťanky po Asii

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje

vás srdečně zve na přednášku

 

 

Jana Skerliková:

 

Cesty pravoslavné křesťanky po Asii. Mýtus a realita

 

 

Úterý 26. 3. 2019 v 18:00