Pravoslavná cyrilometodějská škola ve školním roce 2018/19

Děkujeme všem, kdo vyplnili anketu o termínu konání pravoslavné školy.

Výsledným řešením duchovního správce je, že se pravoslavná škola bude konat jak v neděli, tak v sobotu.

V sobotu v 10:00 bude začínat svatá liturgie (v češtině). Dále, po kratkém občerstvení, začnou v 11:30 hodiny podle rozvrhu školy. Výuka končí ve 13:00.

V neděli se od 9:30 koná svatá liturgie, výuka bude probíhat od 12:00 do 13:30.

 

Nejbližší školní akce:

Sobota 22. 9. – Bílá hora, sraz v 11:00 u chrámu

Neděle 23. 9. – škola

Sobota 29. 9. – pouť do Tetína

Neděle 30. 9. – škola

Sobota 6. 10. – škola

 

Přihlášku do Pravoslavné cyrilometodějské školy můžete vyplnit zde.