Pověření k zastupování duchovního správce

Pověřuji prot. Mgr. Vasilije Čerepka, aby od 1. 3. 2021 na dobu neurčitou zastupoval duchovního správce v 1. pravoslavné církevní obci při chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, J. V. Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

V Praze 1. 3. 2021

+ Michal, arcibiskup pražský a českých zemí

 

Dokument pověření