Pouť do Tetína 29. 10. 2016

V období podzimních prázdnin zve Pravoslavná cyrilometodějská škola své žáky na pouť. Podíváme se do malebného městečka Tetín, které je nerozlučně spjaté se životem české kněžny sv. Ludmily. Navštívíme chrám, kde sv. Ludmila přijala mučednickou smrt, projdeme se podzimním městem a nakonec se zastavíme v monastýru sv. Václava a Ludmily.

Sraz je před Pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Od 8:00 se v chrámu bude sloužit liturgie, které se můžete zúčastnit.

Odjezd je v 9:30.

Svou účast prosím nahlaste otci Vasilijovi na telefonním čísle: 608 029 335.

Zde si můžete přečíst zajímavé legendy spojené s Tetínem.

 

tetin