Pietní vzpomínka na sv. Gorazda II.

Dne 4. září jsme si připomněli 76. výročí zastřelení sv. vladyky Gorazda II. – prvního českého pravoslavného biskupa. Spolu s ním byli tento den na Kobyliské střelnici, v souvislosti s útokem na R. Heydricha a poskytnutím útočiště pro československé výsadkáře, zastřeleni také duchovní Václav Čikl a Jan Sonneved. Další den byl zastřelen také duchovní Vladimír Petřek.

Pietní vzpomínkové slavnosti byly zahájeny v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2 slavnostní archijerejskou svatou liturgií, kterou sloužil J.V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí spolu s J.P. Izaiášem biskupem šumperským a spolusloužili další duchovní Pražské pravoslavné eparchie.

Ve 14:35 hod. si události, které se staly před 76 lety, připomněli všichni přítomní na Kobyliské střelnici, kde byla sloužena panychida – vzpomínková modlitba za zesnulé – a položeny květiny a věnec k památníku za všechny zastřelené oběti.

Pietní akce byly zakončeny položením věnce a krátkou modlitbou u pomníku na zdi Pankrácké věznice, kde byl vladyka sv. Gorazd II. spolu s ostatními duchovními a věřícími vězněn a také vyslýchán.

Hrdinský čin parašutistů, sv. vladyky Gorazda II., pravoslavných duchovních i věřících měl dalekosáhlé důsledky jak pro tehdejší Československo, tak pro Českou pravoslavnou církev. Československo dalo svým spojencům najevo, že ani porobený český národ se neskloní před okupanty a nacistickou zvůlí, a zároveň si u zemí, které bojovaly proti fašismu, získalo respekt a uznání. V důsledku těchto událostí byla Česká pravoslavná církev do konce II. světové války zakázána, veškerý její majetek byl zabaven a mnoho pravoslavných věřících bylo posláno do koncentračních táborů a zabito.

Čest jejich památce!

Ať Bůh umístí duše jejich tam, kde spravedliví odpočívají!

 

Fotogalerie z pietní vzpomínky.

 

Zdroj: Pražská pravoslavná eparchie