Památka ctihodného Paisije Svatohorce

Památka ctihodného Paisije Svatohorce (29. června/12. července).

„Bůh po nás žádá jedinou věc – pokoru a nic jiného. Nepotřebuje od nás nic, po čem by toužil a co by chtěl.

Chce jen, abychom se pokořili a stali se účastnými jeho Božské blahodati (milosti).“