Otevíráme katechetickou školu

Drazí bratři a sestry,

 

i v tomto roce můžete své děti přihlásit k výuce náboženství. Výuka probíhá ve třech skupinách:

I. skupina (6–11 let = 1.–5. třída ZŠ)
II. skupina (12–15 let = 6.–9.třída ZŠ)
III. skupina (16–18 let = žáci SŠ, mládež)

 

Mladý člověk v dnešním světě má potřebu scházet se, duchovně se posilnit, vyměnit si zkušenosti.

Cílem je vést pravoslavnou mládež, aby rozuměla pravoslavné víře, aby znala historii a reálie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a aby se orientovala ve světovém pravoslaví. Katechetická škola má vychovávat své členy ve vzájemné spolupráci a pomoci, zároveň je přimět k aktivní účasti na liturgickém životě. Žáci a studenti se naučí samostatnosti a dostanou prostor k seberealizaci.

Dalším cílem je snažit se o spolupráci s ostatními křesťany, v rámci možností účastnit se zahraničních duchovních srazů mládeže. Dále organizovat pracovní schůzky, duchovní srazy, sportovní a zábavní akce a soutěže, pomáhat s organizací táborů, konat charitativní činnost, pomáhat chudým, nemocným, navštěvovat nemocnice.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Přihlášku posílejte o. Václavu Ježkovi, který vám také podá více informací: tel. 702 148 137, vaclavjezek111@gmail.com.