Opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se od 13. 3. 2020 na dobu 30 dnů budou bohoslužby v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje konat s účastí do 30 osob. Prosíme proto věřící, aby využili možnosti navštěvovat bohoslužby a účastnit se svatých tajin také v jiné dny než v neděli. Aktuální rozpis bohoslužeb je zveřejněn zde. Dále žádáme, aby se nedělní svaté liturgie účastnili pouze ti, kdo budou přijímat Tělo a Krev Krista. Po domluvě s knězem lze také v odůvodněných případech přijmout Eucharistii doma.

S úctou

prot. Václav Ježek, duchovní správce církevní obce