Noví čeští svatí v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku

Důsledky jedné z nejslavnějších akcí československého protifašistického odboje – vojenské likvidace Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýznamnějších mužů Třetí říše – dopadly na české pravoslaví velmi těžce. Parašutisté, kteří vojenskou diverzní akci 27. května 1942 provedli, nalezli úkryt v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2 a fašistická moc se po odhalení tohoto úkrytu mstila nemilosrdně. Česká pravoslavná církev byla úředně rozpuštěna. Biskup Gorazd Pavlík a další dva duchovní pražské pravoslavné katedrály spolu s laickým předsedou farní rady byli po mučení popraveni 4. a 5. září 1942 v Praze – Kobylisích; jejich rodinní příslušníci a další pracovníci církve byli popraveni 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Biskup Gorazd byl svatořečen ještě za komunistického režimu v roce 1987. Více však nebylo dovoleno. Nyní ty, kteří zemřeli mučednickou smrtí jako jejich biskup, zapíše Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku do svého kalendária mezi svaté. Kněží Vladimír Petřek a Václav Čikl, laikové Jan Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda se svými rodinami a dalšími českými pravoslavnými věřícími, popravenými v Mauthausenu, budou známi jako „svatí novomučedníci čeští“ a jejich památka se bude oslavovat vždy 5. září.

Slavnostní svatá liturgie (eucharistická bohoslužba) s aktem zápisu do kalendária se uskuteční v sobotu 8. 2. 2020 v 9.30 hod. v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici, mimo jiné i za účasti přímých potomků nových českých svatých. Sloužit bude episkopát Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a zahraniční hosté.

Sekretariát Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku