Nedělní katecheze

Nedělní výuka náboženství v katedrálním chrámu stále pokračuje. Pravidelná setkání se konají při dodržení protiepidemických opatření vždy po skončení svaté liturgie. Těšíme se na vás i v následujících nedělích!