Modlitby za Ukrajinu

Stojíme v těchto dnech za těžce zkoušeným ukrajinským národem a modlíme se k Hospodinu, aby ho ušetřil války, krveprolití a utrpení.

Na bohoslužbách, které se konají každý den, budou pronášeny ektenie a modlitby za pokoj a mír na Ukrajině. Chrám je otevřen všem, kdo chtějí odevzdat své prosby Bohu.

Církevní obec je zároveň připravena pomoci konkrétním obyvatelům Ukrajiny v jejich složité situaci.