Kázání o. Vasila na Neděli myronosic 3. 5. 2020

„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Po Kristově umučení ženy přišly s vonnými mastmi ke hrobu a zjistily, že je prázdný.