Kázání o. Václava na Neděli mrtvicí raněného 10. 5. 2020

Opravdovost víry, pokora, trpělivost i nevšímavost vůči blížnímu a farizejství. To vše je tématem kázání o. Václava Ježka.