Farní víkend

Od 16. do 18. června proběhl druhý farní víkend. Letošním tématem bylo „Křesťané a farnost v nekřesťanské společnosti“.
Víkendu se zúčastnili všichni duchovní naší církevní obce a 35 farníků. Hostem byl otec Hildo Bos z pravoslavné farnosti svatého Mikuláše v Amsterdamu, který se s námi podělil o zkušenosti s pastorací a misií v současném velkoměstě.
Program začal v pátek večerní bohoslužbou. V sobotu ráno jsme sloužili svatou liturgii, po níž následovala přednáška o. Hilda. Odpoledne proběhla živá diskuse u kulatého stolu s duchovními farnosti (díky profesionálnímu simultánnímu tlumočení se mohli aktivně zapojit všichni přítomní). Probrali jsme mnoho témat: Jak má vypadat ideální církevní obec? Jak usnadnit lidem modlitbu během bohoslužby, když je v chrámu každou neděli víc než 500 lidí? Jak zapojit do života farnosti více věřících? Jak být otevření různým skupinám (jazykovým, etnickým, kulturním) a neztratit vlastní tradice? V neděli po bohoslužbě následovalo čtení Bible po skupinkách.
Aby se mohli rodiče plně zapojit do debat, byl uspořádán bohatý program pro děti.
Farní víkend byl příležitostí se lépe poznat, společně se pomodlit a probrat budoucnost naší farnosti. Nechyběly hry, procházky a večerní opékání u ohně. Velice děkujeme našim duchovním a dobrovolníkům, kteří se ujali hlídání dětí!
Alexandr Marčenko