9. Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

Festival Archaion Kallos představí hudbu východního křesťanství a přiblíží rozdíl mezi osvícenstvím na Západě a osvícením na Východě.

Už podeváté v Praze proběhne mezinárodní festival pravoslavné duchovní hudby Archaion Kallos, pořádaný Spolkem Philokallia. V České republice je jediným svého druhu a už tradičně se na něj sjedou umělci z tuzemska i ze zahraničí. Letos se zaměří na kontrast mezi „osvícenstvím rozumu“ na Západě a „osvícením ducha“ na Východě. Navíc nabídne středověkou duchovní hudbu nalezenou v archivech klášterů na Kypru a jako protipól i novinky současných autorů duchovní hudby. Vystoupí i Schola Gregoriana Pragensis spolu s řeckým zpěvákem Antoniosem Aetopoulosem.

 

Program festivalu:

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)

 

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Na koncertě budou uvedena různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč

 

Celonoční bdění 

13. 10. 2018, 19:30

Sergej Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)

 

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)

 

Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný

 

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Ojedinělá kombinace instrumentální hudby a live electronics vycházející z pravoslavné spirituality.

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný

 

Bohoslužba

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (dopoledne), vstup volný

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

 

Doprovodné akce

Výstava

od 1. 10. do 31. 10. 2018, vstup volný

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

otevírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00

 

Přednášky

11. 10. 2018, 14:30, vstup volný

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolskýc dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107