Pozvání ke studiu Písma svatého

Zveme vás ve čtvrtek 13. října 2016 v 18:00, kdy začnou pravidelná čtvrteční setkání za účelem studia Písma svatého. Není nutná žádná příprava a lze se účastnit teď i kdykoliv v budoucnu, nezávisle na předchozích znalostech či na pravidelnosti účasti.   S úctou otec Václav Ježek, představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje  

Pozvánka na pouť do Staré Boleslavi

V sobotu 8. října bude uctěna památka patrona českých zemí sv. Václava. Na místě jeho mučednické smrti ve Staré Boleslavi bude sloužena Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Michalem sváteční liturgie. Na pouť zveme všechny žáky Pravoslavné cyrilometodějské školy. Začátek liturgie je v 10:00. Na místo se dopravíme vlastní dopravou. Po liturgii a menším agapé bude následovat procházka po […]

Program Pravoslavné cyrilometodějské školy pro starší skupinu (děti od 11 do 15 let)

Téma školního roku 2016–2017: Základy pravoslavné víry I. pololetí 17. září: Poznání Boha. 24. září: Zjevení Boha o Sobě Samém. 1. října: Bůh Trojice. 8. října: Spory o víře. Všeobecné sněmy. Symbol víry. 15. října: První část Symbolu víry. 22. října: Druhá část Symbolu víry. 29. října: podzimní prázdniny 5. listopadu: Třetí část Symbolu víry. […]

Program Pravoslavné cyrilometodějské školy pro mladší skupinu (děti od 7 do 10 let)

Téma školního roku 2016–2017: Biblická historie Nového Zákona I. pololetí 17. září: Písmo svaté a Tradice. 24.­ září: Apoštolové – Evangelisté. Vznik čtyř Evangelií. 1. října: Narození přesvaté Bohorodice. Uvedení do chrámu. Přesvatá Panna Marie a Josef. 8. října: Zvěstování anděla o narození proroka Jana Křtitele. 15. října: Zvěstování přesvaté Bohorodici. Návštěva spravedlivé Alžběty. 22. […]