Kázání – 3. neděle po Padesátnici

Dnešní kázání (3. neděle po Padesátnici): Bratři a sestry, slyšeli jsme dnes zajímavé čtení. Apoštol Pavel v listě k Římanům mluví o víře. A mluví o tom, že to nejsou naše skutky, ale naše víra, co nás ospravedlňuje před Bohem. A dnešní Evangelium hovoří takto: Věřte v Boha, hledejte Království nebeské a o ostatní věci […]

TISKOVÁ ZPRÁVA – k situaci v Národním památníku hrdinů heydrichiády

Tisková zpráva Pravoslavné církve v českých zemích k situaci v Národním památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze. V květnu 2016 vypršela platnost smlouvy o provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády, uzavřená před 20 lety mezi Pravoslavnou církví v českých zemích a hlavním městem Prahou. Nejednalo se o smlouvu o pronájmu prostor krypty ani jiných prostor (žádná smlouva o pronájmu nevypršela), nýbrž […]